Dārzciems

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas apkaimes daļa Daugavas labajā krastā. Rajona teritorija lokalizēzejas dienvidaustrumos ārpus Rīgas dzelzceļa loka, robežojoties ar Purvciema, Pļavnieku, Šķirotavas, Maskavas forštates un Avotu ielu apkaimēm.

Oficiāli rajons Rīgas karšu apzīmējumos iekļauts 1924. gadā. Dabā skaidri nolasāmas konkrētās teritorijas robežas, jo tās stiepjas gar maģistrālajām ielām un dzelzceļu. Apbūves tips skaidri nošķirams no kaimiņos esošām Šķirotavas un Pļavnieku teritorijas apkaimēm. Par vienojošo elementu uzskatāma Dārzciema iela – viens no Rīgas aktīvākajiem uzņēmējdarbības un pakalpojumu sfēru centriem. Apkaimei raksturīgs daudzstāvu apbūves tips.

Vēsturisko avoti liecina, ka priekšpilsēta aiz Rīgas pilsētas mūriem sāka veidoties jau 13. gadsimtā. Viduslaikos Dārzciema teritorijas ietvaros atradās Zēmundu muiža, Jāņa pusmuiža un Lāču muiža, kurai par godu nosaukts 90. gados izveidotais tirgus, kas Dārzciemā pastāvēja līdz pat 2006. gadam. Par apkārtnes attīstības pamatprincipiem jāmin lauksaimniecību, lopkopību (īpaši zosu ganības) un zemkopību. Priekšpilsētas teritorijā dienvidaustrumos no Rīgas atradās domkapitula īpašumi un Livonijas ordeņa dzirnavas. Pēc arhitekta Arnolda Lamzes izstrādātajiem pilsētas perifērijas ģenerālplāniem 1923. gadā tika paredzēta ekstensīva mazstāvu apbūve. Pēc Otrā pasaules kara Dārzciemā tika īstenota plaša vienģimeņu māju apbūve.

Dārzciema teritorijā iekļautās Augusta Deglava ielas vēsture paredz vairākkārtēju nosaukumu maiņu: iela tika izveidota 1885. gadā un līdz 1937. gadam saukta par Rumpju muižas jeb Rumpmuižas ielu, pēc tam to nodēvējot rakstnieka Augusta Deglava vārdā. Nosaukums saglabāja savu aktualitāti arī padomju gados.

Dārzciema iela ir nozīmīga pilsētas satiksmē. Zebiekstes ielā atrodas Bērnu bāreņu aprūpes centrs, līdzās lokalizētajai Sesku ielai tās ietvaros atrodas 93.vidusskola. Dārzciema apkaimē atrodas visu līmeņu ceļi, kas nodrošina rajonam ērtas saiknes gan ar citām Rīgas apkaimēm, gan satiksmes saiknes pašas apkaimes iekšienē. Dārzciema sasniedzamību garantē stabils un biežs transporta nodrošinājums.darzciems.lv domain is for sale
Any questions? Please contact Artem